Sayın Cumhurbaşkanımız,

Bu kahraman milletin ebedi bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı ve 500 yıl kadar cami görevini ifa eden, istanbul’un fethinin manevi ve manidar bir sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin de emaneti, hayriyesi ve vakfiyesi olan Ayasofya Camisini, yıllarca süren bu hüzünlü halinden kurtarıp, onu asli görevine döndürmek öyle bir hayır ve külli bir hizmettir ki, tariflere sığmaz, kalemler beyan ve ifadelerden aciz kalır. Bu azim hizmet, inşaallah kıyamete kadar alem-i İslam’ı sürurlara gark edecek; uhuvvet ve muhabbetimizin tezyidine kuvvet verecek, devletimizin de izzet ve itibarını ziyadesiyle yükseltecek, bütün şer kuvvetlerinin de belini kıracak, nefesini kesecektir.

Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri: “Hem Demokrat’a ezan-ı Muhammedi gibi çok kuvvet vermek ve Risale i Nur’un neşrine müsadesi gibi çok taraftar olmak, alem-i İslam’ı, hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için “AYASOFYA’YI MUZAHREFATTAN TEMİZLEYİP İBADET MAHALLİ YAPMAKTIR.” cümleleriyle bu hakikati ki o zamanki ehl-i hükümete beyan etmiş ; meselenin ehemmiyetini vurgulamıştır. Hizmetindeki talebelerine de Ayasofya’nın istikbalde açılacağının da müjdesini vermiştir. Bu müjdeye mazhariyetinizi rahmet i ilahiyyeden niyaz ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, alacağınız karardan ve icra edeceğiniz bu muazzam hizmetten dolayı, kalb-i külli ve vicdan-ı umumi sizin destek ve duacınızdır. Ayasofya’ya tekrar ibadete açmak, ta kıyamete kadar asla unutulmayacak azim bir hizmettir. Bu hizmetiniz şanlı ecdadımız, belki de alem-i berzahdaki ervahları sevindirecek ve İnşaallah alem-i İslam ve nesl-i ati sizi hiç unutmayacak ve sürekli hayırla yâd edecektir.

Asya’nın bahtına, İslam dünyasının saadet, sürur ve ittihadına vesile olacak bu hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Takdire şayan hizmetlerinizin devamını Rabb-i Cemil’den talep ediyoruz. Dualarımız ve desteklerimiz sizinledir. Cenab-ı Hak size sıhhat, afiyet ve bereketli uzun bir ömür ihsan etsin, bu aziz millete hizmette sizi daima istihdam buyursun, Amin…